Motie Wassenberg cs: nieuwe plannen voor gaswinning in en nabij de Waddenzee, zoals bij Ternaard, onmid­dellijk stil leggen


5 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Waddengebied tot de belangrijkste natuur in Nederland behoort en de status heeft van Natura 2000 en UNESCO Werelderfgoed,

constaterende dat volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de studie van de NAM naar de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee nog steeds kwalitatief onvoldoende is,

verzoekt de regering om nieuwe plannen voor gaswinning in en nabij de Waddenzee, zoals bij Ternaard, onmiddellijk stil te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Tongeren

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer