Motie afschaffing lande­lijke vrij­stel­lings­lijst


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de landelijke vrijstellingslijst een grofmazig instrument is omdat geen enkele diersoort ‘altijd en overal’ schadelijk is,

verzoekt de regering de landelijke vrijstellingslijst af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen