Motie Wassenberg: Zet GenX nog vóór de zomer op lijst zeer zorg­wek­kende stoffen


14 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat GenX nog niet op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is geplaatst,

constaterende dat het RIVM concludeert dat GenX leverschade veroorzaakt en mogelijk kankerverwekkend is,

verzoekt de regering om alles op alles te zetten om GenX vóór de zomer op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

DENK, FVD, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Beckerman/Wassenberg: een structureel schadefonds voor mijnbouwschade in Limburg

Lees verder

Motie Wassenberg: Onderzoek mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek naar illegale GenX-lozingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer