Motie: Beckerman/Wassenberg: een struc­tureel scha­de­fonds voor mijn­bouw­schade in Limburg


13 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele gedupeerden van mijnbouw(water)schade in Limburg geen aanspraak kunnen maken op het beperkte Calamiteiten-fonds;

constaterende dat de verjaringstermijn het halen van hun recht belemmert;

van mening dat alle mensen die buiten hun schuld met schade worden geconfronteerd als gevolg van mijnbouwactiviteiten recht hebben op een fatsoenlijke schadeafhandeling;

verzoekt de regering, een structureel schadefonds op te zetten, uitgaande van omgekeerde bewijslast, en hierbij de verjaringstermijn los te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FvD, GL, PvdD, PVV, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, SGP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer