Motie Wassenberg voor vermin­dering van het aantal proef­dieren


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering momenteel de voorstellen van de Europese Commissie beoordeelt die tot doel hebben om de REACH-verordening te verbeteren,

Constaterende dat er - ondanks de aanwezigheid van alternatieven - nog steeds dierproeven plaatsvinden,

Verzoekt de regering om de Europese Commissie en lidstaten hierbij aan te sporen om hun inspanningen te vergroten ter vermindering van het aantal proefdieren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, GL, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, CU

Tegen

PVV, FvD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer