Motie Arissen: geen wette­lijke uitzon­de­ringen voor voor­werpen om dieren te corri­geren


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) en de Raad van Beheer aangeven dat er behoefte is aan wetgeving om dieronvriendelijke trainingsmethoden te verbieden en daarop geen uitzondering moet worden geboden,

Verzoekt de regering in het ‘Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn’ geen wettelijke uitzonderingen op te nemen voor het gebruik van de in dit wijzigingsbesluit genoemde voorwerpen om dieren te corrigeren, zoals de elektronische halsband,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FvD, PVV, PvdA, SGP, SP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer