Motie Arissen: plan van aanpak om dieren­po­litie slag­kracht en erkenning te geven


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de dierenpolitie niet alleen hard nodig is om dierenmishandeling op te sporen, maar ook de pakkans vergroot bij bijvoorbeeld grootschalige nationale en internationale criminele netwerken, ondermijnende criminaliteit, strafbare feiten met jeugdigen en huiselijk geweld,

Constaterende dat de politieorganisatie onder druk staat door de jarenlange bezuinigingen en er daardoor automatisch minder aandacht is voor specifieke taken zoals handhaving en opsporing in het kader van dierenwelzijn,

Verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om de dierenpolitie de slagkracht en de erkenning te geven die het nodig heeft om haar taak in heel Nederland goed uit te kunnen voeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, PVV, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg voor vermindering van het aantal proefdieren

Lees verder

Motie Wassenberg: breng de Europese fijnstofnormen in lijn met de door WHO gehanteerde normen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer