Motie Wassenberg voor onderzoek naar verbe­tering lucht­kwa­liteit door krimp veestapel


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de intensieve veehouderij veel fijnstof en ammoniak uitstoot, waardoor de lokale luchtkwaliteit onvoldoende is,

Constaterende dat de WUR concludeert dat gecombineerde luchtwassers veel slechter presteren in het terugbrengen van de luchtvervuiling dan aangenomen,

Overwegende dat deze luchtwassers dus geen substantiƫle bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit,

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een reductie van het aantal gehouden dieren in Nederland bij kan dragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in gebieden met veel intensieve veehouderijen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: breng de Europese fijnstofnormen in lijn met de door WHO gehanteerde normen

Lees verder

Motie Wassenberg: luchtwassers geen maatregel om luchtkwaliteit rondom intensieve veehouderij te verbeteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer