Motie Wassenberg: lucht­wassers geen maatregel om lucht­kwa­liteit rondom inten­sieve veehou­derij te verbe­teren


4 april 2018


De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de intensieve veehouderij veel fijnstof en ammoniak uitstoot, waardoor de lokale luchtkwaliteit onvoldoende is,

Constaterende dat de WUR concludeert dat gecombineerde luchtwassers veel slechter presteren in het terugbrengen van de luchtvervuiling dan aangenomen,

Verzoekt de regering om luchtwassers uit te zonderen als maatregel om de luchtkwaliteit rondom de intensieve veehouderij te verbeteren,

En gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer