Motie Wassenberg: breng de Europese fijn­stof­normen in lijn met de door WHO gehan­teerde normen


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Gezondheidsraad vaststelt dat -na roken- luchtverontreiniging één van de belangrijkste risicofactoren is als het gaat om voortijdig overlijden,

Constaterende dat volgens het recente advies van de Gezondheidsraad de Europese normen voor luchtkwaliteit aanzienlijk lager zijn dan de door de WHO gestelde normen,

Verzoekt de regering om in de Milieuraad te bepleiten dat de Europese fijnstofnormen in lijn gebracht worden met de door de WHO gehanteerde normen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Arissen: plan van aanpak om dierenpolitie slagkracht en erkenning te geven

Lees verder

Motie Wassenberg voor onderzoek naar verbetering luchtkwaliteit door krimp veestapel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer