Motie Wassenberg: volle steun aan voor­stellen waarmee Europese burgers de moge­lijkheid krijgen zelf energie op te wekken en aan voor­stellen die burgers en energie-coöpe­raties beschermen


13 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat burgers in heel Europa in staat zin om in hun eigen energievoorziening te voorzien,

verzoekt de regering volle steun te geven aan voorstellen waarmee Europese burgers de mogelijkheid krijgen zelf energie op te wekken en aan voorstellen die burgers en energie-coöperaties beschermen,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer