Motie Wassenberg: Tegen het voorstel stemmen waarbij groene stroom geen voorrang meer krijgt op het net


13 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland voornemens is om het voorstel te steunen waarbij groene stroom geen voorrang meer krijgt op het net,

constaterende dat in delen van Europa kleine producenten en coöperaties uit de markt worden gedrukt,

verzoekt de regering tegen dit voorstel te stemmen,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer