Motie Wassenberg c.s.: geen nieuwe subsidies verlenen aan mest­ver­gisters


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot gedeelte van de SDE+ gelden wordt besteed aan de productie van biogas uit dierlijke mest,

constaterende dat mest niet zomaar ontstaat, maar het restproduct is van een industrie die gepaard gaat met een hoge uitstoot van broeikasgassen,

constaterende dat het vergisten van mest zelf erg weinig energie oplevert en dat er op grote schaal voedselgewassen worden meevergist,

constaterende dat mestvergisters voor grote overlast en risico’s zorgen voor omwonenden door onder andere stankoverlast, ontploffingsgevaar en het mogelijk vrijkomen van giftige gassen,

van mening, dat gas uit mest niet duurzaam kan worden genoemd,

verzoekt de regering om geen nieuwe subsidies te verlenen aan mestvergisters,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Öztürk


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, DENK, FvD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, 50PLUS, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer