Motie Wassenberg: verbod op verkoop vuurwerk


21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een advies over vuurwerk als belangrijkste maatregel voorstelt om een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen, constaterende dat dit advies wordt gesteund door onder meer de Politie, het genootschap van burgemeesters, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, de Vogelbescherming en openbaar vervoerbedrijven,

constaterende dat de politie waarschuwt voor de complexe handhaving die het gevolg is van een willekeur aan lokale vuurwerkverboden,

verzoekt de regering om het kopen en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50PLUS, Van Haga, SGP, vKA

Tegen

SP, DENK, PVV, FVD, CDA, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: subsidies inzetten voor ‘definitieve’ hernieuwbare technieken

Lees verder

Motie Wassenberg: onderzoek RIVM naar uitstoot stikstofverbindingen bij afsteken vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer