Motie Van Raan: subsidies inzetten voor ‘defi­ni­tieve’ hernieuwbare tech­nieken


21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is vele miljarden subsidie te besteden aan ‘hernieuwbare’ technieken, zoals biomassa, die tijdelijk zullen worden ingezet;

verzoekt de regering, haar subsidiëringsinstrumenten zoveel mogelijk in te zetten voor het stimuleren van de ‘definitieve’ hernieuwbare technieken,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen