Motie Wassenberg verbod op plastics in cosmetica


6 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een Europees verbod op toegevoegde plastics in verzorgingsproducten en cosmetica al lang op zich laat wachten,

constaterende dat Zweden en Verenigd Koninkrijk daarom zelf met een verbod komen,

verzoekt de regering om te onderzoeken of een Nederlands verbod op toegevoegde plastics in verzorgingsproducten en cosmetica mogelijk is op vergelijkbare gronden als in Zweden of het Verenigd Koninkrijk,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over productieafspraken met verpakkingsindustrie

Lees verder

Motie Arissen: labelen van veehouderijsystemen voor registratie antibioticagebruik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer