Motie Arissen: labelen van veehou­de­r­ij­sys­temen voor regi­stratie anti­bi­o­ti­ca­ge­bruik


6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder colistine wordt gemonitord, maar daarbij niet wordt geregis-treerd of het om intensieve bedrijven of biologische en/of extensieve bedrijven gaat;

constaterende dat registratie daarvan waardevol kan zijn voor onderzoek naar verschillen in antibioticagebruik en resistentie tussen intensieve bedrijven en biologische en/of extensieve bedrijven en het zoeken naar manieren om het antibioticagebruik in de veehouderij verder te verlagen;

verzoekt de regering, biologische en/of extensieve veehouderijsystemen als zodanig te laten labelen in databanksystemen ten behoeve van antibioticagebruikregistratie in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg verbod op plastics in cosmetica

Lees verder

Motie Arissen: verbod op het gebruik van colistine in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer