Motie Wassenberg over produc­tie­af­spraken met verpak­kings­in­du­strie


6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor recycling van plastic veel meer winst te behalen valt bij het productieproces dan bij de scheiding van afval achteraf,

constaterende dat de verpakkingsindustrie zeker 250 soorten plastics gebruikt in verpakkingen, waarvan slechts een klein deel gerecycled kan worden,

verzoekt de regering om in de onderhandelingen over de Europese Plastic Strategie ook in te zetten op heldere productieafspraken, zoals het reduceren van het aantal soorten plastic, waardoor recycling van plastic vereenvoudigt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Overgenomen

Voor

CDA, CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, VVD, 50PLUS

Tegen

FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over verplicht percentage gerecycled plastic in verpakkingen

Lees verder

Motie Wassenberg verbod op plastics in cosmetica

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer