Motie Wassenberg/Van Tongeren: onaf­han­kelijk onderzoek gaswinning zonder bemoeienis van NAM


26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek naar de aardbevingen in Groningen onafhankelijk zou moeten worden verricht om de gevolgen van de gaswinning in kaart te brengen,

constaterende dat verschillende wetenschappers hebben aangegeven dat er op dit moment geen onafhankelijk onderzoek in Nederland plaatsvindt, omdat mijnbouwer NAM bij elk onderzoek betrokken is,

constaterende dat hierdoor niet de juiste onderzoeksvragen worden gesteld, waardoor nieuwe inzichten uitblijven,

verzoekt de regering op korte termijn met de Nederlandse universiteiten in gesprek te gaan over hoe het onafhankelijk onderzoek het beste kan worden uitgevoerd,

verzoekt de regering tevens om NAM op te leggen zonder terughoudendheid alle relevante informatie voor het wetenschappelijk onderzoek te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Tongeren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuĂ–z, LidKlein

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidHouwers, LidVanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer