Motie Wassenberg/Van Tongeren: in spannen voor een verbod op gasaan­sluiting in nieuwbouw


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het in het belang van de klimaatdoelstellingen en de veiligheid van de Groningers er een gastransitie op gang komt,

constaterende dat het aardgasvrij maken van woningen hierin een belangrijk onderdeel vormt,

overwegende alle stakeholders het erover eens zijn dat we binnen afzienbare tijd moeten overschakelen op alternatieven voor aardgas,

constaterende dat nieuwbouwhuizen aansluiten op gas, om ze over een aantal jaar weer te ontkoppelen, een vorm van kapitaalvernietiging is,

verzoekt de regering zich in te spannen voor een verbod op gasaansluiting in nieuwbouw,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Tongeren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer