Motie Wassenberg c.s.: een scenario uit werken waarbij de gaswinning wordt verlaagd naar 12 miljard m3 per jaar


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gaswinning in Groningen niet alleen schade veroorzaakt aan huizen, maar ook geestelijke schade aan de gedupeerden;

constaterende dat het SodM stelde dat bij een productie van maximaal 12 miljard kuub gas de seismiciteit nagenoeg nihil zal zijn,

overwegende dat daarmee de veiligheid maximaal geborgd is,

overwegende dat de maximale veiligheid van de bewoners leidend moet zijn in het vaststellen van het gaswinningsniveau,

verzoekt de regering om een scenario uit te werken waarbij de gaswinning wordt verlaagd naar 12 miljard m3 per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Van Tongeren


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, DENK, SGP, FvD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer