Motie Wassenberg c.s.: oprichten van scha­de­fonds voor mijn­bouw­schade in Groningen


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schadeafhandeling in Groningen nog altijd onvoldoende is en bijdraagt aan diep wantrouwen en psychische klachten,

constaterende dat gedupeerden van mijnbouwactiviteiten recht hebben op een vlotte, rechtvaardige en gelijkwaardige schadeafhandeling,

constaterende dat een onafhankelijk schadefonds hier een wezenlijke bijdrage aan kan leveren en tegelijk invulling geeft aan maatschappelijke solidariteit en maatschappelijke erkenning van het veroorzaakte leed,

verzoekt de regering een schadefonds voor de mijnbouwschade in Groningen op te richten, met onafhankelijkheid, een rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat en een verantwoordelijke Staat als uitgangspunt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Nijboer

Graus

Van Tongeren


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, SGP

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer