Motie Wassenberg/Van Raan over tenminste één zwart rotorblad per wind­turbine op land


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Noors onderzoek aantoont dat vogelaanvaringen met zeventig procent afnemen bij aanwezigheid van een zwart rotorblad;

constaterende dat de Nederlandse pilot naar het zwart verven nog minimaal drie jaar duurt;

overwegende dat het onacceptabel is dat gedurende deze drie jaar vogels sterven, terwijl er al gedegen onderzoek ligt;

verzoekt de regering om voor windturbines op land de eis op te nemen dat tenminste één rotorblad per windturbine zwart dient te zijn,

en gaat over tot de orde van dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, PvdA, VVD, PvdD, CU, GL, DENK, Gündoğan, Den Haan, Volt, JA21, BIJ1, BBB, Van Haga

Tegen

Omtzigt, CDA, D66, SP, SGP