Motie Thieme: onderzoek naar de moge­lijkheid voor een bewijslast voor super­markten


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat steeds meer boeren in Nederland moeite hebben om rond te komen van de opbrengsten van hun producten en regelmatig zelfs producten onder de kostprijs moeten verkopen;

constaterende, dat retailers een doorslaggevende rol hebben in de vaststelling van de consumentenprijs;

overwegende, dat boeren in staat dienen worden gesteld om te kunnen produceren binnen de wettelijke en bovenwettelijke normen ten aanzien van onder meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu;

verzoekt de regering, mogelijkheden te onderzoeken om retailers een bewijslast op te leggen waarin aangetoond wordt dat de primaire producent voor de overeengekomen prijs kan produceren binnen de wettelijk gestelde of bovenwettelijk gestelde normen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen