Motie Wassenberg/Van Esch over het versneld uitfa­seren PFAS in de zorg­sector


30 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PFAS wordt toegepast in medische hulpmiddelen, medisch textiel en medicatie,

constaterende dat met het actieprogramma PFAS wordt gekeken naar wat er nodig is om de transitie naar PFAS-vrije alternatieven te maken, maar dat de zorgsector hierin ontbreekt,

constaterende dat in het restrictievoorstel voor PFAS lange overgangstermijnen worden voorgesteld voor het uitfaseren van PFAS in medische hulpmiddelen en dat geneesmiddelen volledig worden uitgezonderd in het restrictievoorstel,

verzoekt de regering versneld in te zetten op het uitfaseren van PFAS in de zorgsector en hiertoe een stappenplan te maken en dit aan de Kamer te doen toekomen,

verzoekt de regering hierbij ook een lijst op te laten stellen met PFAS-vrije medische hulpmiddelen die de zorgsector als uitgangspunt kan nemen bij aanbestedingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD