Motie Van der Lee & Wassenberg: ambi­tieuze doel­stel­lingen hernieuwbare energie en ener­gie­be­sparing


13 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zich niet te verzetten wanneer andere lidstaten inzetten op een ambitieuzer EU-doel voor hernieuwbare energie en energiebesparing, die nog beter passen bij het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van der Lee

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer