Motie Wassenberg: stel onderzoek in naar de studies van Monsanto over glyfosaat


24 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers concluderen dat Monsanto in de jaren ’80 opzettelijk onderzoeksresultaten heeft verdraaid om het verhoogde risico op kanker door het gebruik van glyfosaat te verhullen,

constaterende dat een panel van VN-experts al eerder concludeerde dat Monsanto wetenschappers betaalde om een valse indruk van wetenschappelijke controverse te creëren rond de gevaren van hormoonverstoorders zoals glyfosaat,

constaterende dat uit uitgelekte e-mails blijkt dat Monsanto wetenschappers heeft betaald om positieve artikelen te schrijven over de producten van het bedrijf,

constaterende dat er dus grote twijfels zijn over de betrouwbaarheid van het onderzoek dat is aangeleverd door Monsanto over de effecten van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu, terwijl dit wel het enige onderzoek is waar de toelating van dit bestrijdingsmiddel op de Europese en Nederlandse markt op berust,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar alle door Monsanto aangeleverde studies betreffende glyfosaat -sinds de eerste aanvraag voor toelating- en door onafhankelijke wetenschappers een oordeel te laten vellen over de kwaliteit van deze onderzoeken en over de risico’s van glyfosaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Koser Kaya


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, GrKuÖz, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, GrBovK, Houwers, VanVliet

Lees onze andere moties

Motie Thieme: pleit voor doelstellingen op het gebied van vleesvermindering en een krimp van de veestapel in het af te sluiten klimaatakkoord

Lees verder

Amendement Thieme: 10 miljoen euro voor extra fte voor de NVWA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer