Motie Thieme: pleit voor doel­stel­lingen op het gebied van vlees­ver­min­dering en een krimp van de veestapel in het af te sluiten klimaat­ak­koord


24 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we door in te zetten op een meer plantaardig voedselpatroon een zeer snelle klimaatwinst kunnen boeken en de kosten van klimaatbeleid kunnen halveren,

constaterende dat onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het internationale klimaatpanel IPCC van de VN aandringen op het verminderen van de vleesconsumptie en pleiten voor opname van verminderingsdoelstellingen in het klimaatbeleid,

verzoekt de regering landbouwthema’s ruime aandacht te geven in de onderhandelingen tijdens de klimaatconferentie in Parijs en zich in te zetten voor doelstellingen op het gebied van vleesvermindering en een krimp van de veestapel in het af te sluiten klimaatakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrKuÖz, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet