Amen­dement Thieme: 10 miljoen euro voor extra fte voor de NVWA


3 december 2015

34 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. pvdd-03

AMENDEMENT VAN HET LID thieme

Ontvangen ** december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

III

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient ertoe extra te investeren in de personele bezettingen van de NVWA. In tien jaar tijd heeft de NVWA 1.525 fte aan capaciteit moeten inleveren als gevolg van bezuinigingen. In 2016 bezuinigt het kabinet € 10 miljoen extra op personele kosten. Deze bezuiniging gaat ten koste van het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn en het vergaren van de benodigde kennis en expertise hiervoor. Met dit amendement worden de bezuinigingen ten opzichte van 2015 gerepareerd. Door het budget van de NVWA met € 10 miljoen te verhogen, blijven naar schatting 128 fte’s (à € 78.000) behouden. De dekking voor dit amendement wordt gevonden binnen het niet-juridisch verplichte deel van beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV, Klein

Tegen

PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Houwers, VanVliet, GrBovK

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer