Motie Wassenberg: geen instemming met gaswin­ning­be­sluit, max 21 miljard m3 voor 1 jaar


14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen,

constaterende dat SodM stelt dat verlaging naar 21 miljard m3 of lager de seismische activiteit zal doen afnemen en dat uit de cijfers over leveringszekerheid van Gasunie Transport Services blijkt dat 21 miljard voldoende is,

stemt niet in met een winningsbesluit voor 24 miljard m3 voor 5 jaar,

verzoekt de regering een nieuw gaswinningsbesluit te nemen voor maximaal 21 miljard m3 en voor maximaal 1 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer