Motie Wassenberg: plan gericht op het signa­leren, behan­delen en zo mogelijk voorkomen van psycho­so­ciale problemen en gezond­heids­pro­blemen als gevolg van de gaswinning


7 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat aardbevingsschade een enorme impact heeft op het gevoel van veiligheid en op de gezondheid van bewoners,

overwegende dat er verschillende ministeries een rol zouden moeten spelen om de het gevoel van onveiligheid en de complexe psychosociale problematiek die daarvan het gevolg is aan te pakken,

verzoekt de regering om, in een samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZK en VWS en de veiligheidsregio Groningen, de regie te nemen in het opstellen van een plan gericht op het signaleren, behandelen en zo mogelijk voorkomen van psychosociale problemen en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: bedreigingen voor de natuur op en rond Sint-Eustatius in kaart te brengen en de natuur de bescherming te bieden die noodzakelijk is

Lees verder

Motie Dik-Faber&Wassenberg: Regie in een samenhangende aanpak bij de besteding van het geld voor geestelijke zorg voor mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer