Motie Wassenberg: bedrei­gingen voor de natuur op en rond Sint-Eustatius in kaart te brengen en de natuur de bescherming te bieden die nood­za­kelijk is


6 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de natuur- en biodiversiteit op en rond Sint-Eustatius, inclusief de Caribische Zee, zeer waardevol is maar ook kwetsbaar;

constaterende dat deze natuurgebieden onder grote druk staan door menselijk handelen en dat de eilandsraad hier de laatste jaren onvoldoende oog voor gehad heeft en de natuurgebieden niet noemenswaardig heeft beschermd;

verzoekt de regering de bedreigingen voor de natuur in het gebied in kaart te brengen en de natuur de bescherming te bieden die noodzakelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: beperk rijenbemesting bij mais en zet in op andere teelten

Lees verder

Motie Wassenberg: plan gericht op het signaleren, behandelen en zo mogelijk voorkomen van psychosociale problemen en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer