Motie Wassenberg over wette­lijke maxi­mum­normen voor de melk­pro­ductie per koe


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat koeien in de Nederlandse melkveehouderij zodanig zijn doorgefokt dat de gemiddelde melkproductie in de afgelopen twintig jaar met 42% is gestegen,

constaterende dat de melkproductie per koe nog altijd verder wordt opgevoerd,

constaterende dat deze voortdurende inzet op verhoging van de melkproductie leidt tot ernstige gezondheidsproblemen,

constaterende dat het afbouwen van de melkproductie per koe (zonder hierbij het aantal koeien te vergroten) niet alleen zou zorgen voor een forse besparing van dierenleed, maar ook van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofuitstoot,

verzoekt de regering, te komen met wettelijke maximumnormen voor de melkproductie per koe,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een inventariserend onderzoek naar Ecocide

Lees verder

Motie Wassenberg over een plan om de schadelijke effecten van de EU-subsidies voor de promotie van vleesconsumptie tegen te gaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer