Motie Wassenberg over subsidie op gebruik van biomassa die bijdraagt aan verslech­tering van lucht­kwa­liteit te beëin­digen


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het RIVM luchtvervuiling in Nederland elk jaar 12.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt,

overwegende het belang om zo spoedig mogelijk toe te werken naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),

constaterende dat biomassa’s als houtstook en mestvergisting bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit,

constaterende dat het subsidiëren van deze biomassa’s de WHO-normen verder uit het zicht brengen,

verzoekt de regering om de subsidie op het gebruik van biomassa die bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP