Motie Vestering over maat­re­gelen om voor het einde van 2023 de doel­stel­lingen uit het nationale actieplan voor het duurzaam gebruik van pesti­ciden wel te halen


19 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2013 is afgesproken dat in 2023 het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor pesticiden in oppervlaktewater met 90% moet zijn afgenomen en het aantal overschrijdingen van de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterbereiding met 95% moet zijn afgenomen, wat essentieel is om ons drinkwater schoon te houden, maar ook voor de bescherming van het waterleven, waaronder vissen, kikkers en libellen,

constaterende dat deze doelen afgelopen jaar ook zijn vastgelegd in het Nationale Actieplan voor het duurzaam gebruik van pesticiden richting de Europese Commissie, waarmee ze onderdeel vormen van internationale afspraken,

constaterende dat uit de Monitoringsrapportage van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, rapportagejaar 2022 blijkt dat deze doelen niet gehaald zullen worden,

verzoekt de regering om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de genoemde doelstellingen voor het einde van 2023 wel te halen, waaronder mogelijk het tijdelijk verbieden van de toepassing van alle bestrijdingsmiddelen met stoffen die de milieukwaliteitsnorm overschrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over landelijke richtlijnen met betrekking tot de hulp aan dieren bij rampen

Lees verder

Motie Vestering over monitoring van bestuivers, met indicator bijen-, hommel- en vlindersoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer