Motie Wassenberg over het opzetten van rech­ten­stelsels voor de mest­pro­ductie van vlees­kal­veren, geiten, schapen, konijnen, eenden en paarden


2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor de mestproductie van de categorie "overige sectoren", waaronder vleeskalveren, geiten, schapen, konijnen, eenden en paarden die bedrijfsmatig gehouden worden, geen rechtenstelsel bestaat;

constaterende dat deze sectoren daardoor ongereguleerd kunnen groeien;

overwegende dat de monitoring van de mestproductie van deze sectoren bemoeilijkt wordt door het feit dat zij vallen onder de categorie "overige diersoorten" en dat er geen afzonderlijke plafonds zijn vastgesteld;

verzoekt de regering, om rechtenstelsels op te zetten voor de mestproductie van de sectoren vleeskalveren, geiten, schapen, konijnen, eenden en paarden;

verzoekt de regering voorts, om aparte stikstof- en fosfaatplafonds te definiƫren voor elk van deze sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga