Motie Wassenberg over het niet voort­zetten van de pilot mobiele dodings­units


3 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pilot met de mobiele dodingsunits (MDU’s) is gepresenteerd als noodoplossing voor dieren die zoveel pijn hebben dat ze niet meer mogen worden vervoerd,

constaterende dat tijdens de pilotperiode in Friesland en Groningen in een jaar tijd maar liefst 1934 koeien zijn aangemeld voor slachting in de MDU’s,

constaterende dat op de website van de exploitant van de MDU’s wordt geadverteerd met ‘Geen risico’s meer op boetes en overtredingen’ en ‘Doodmelding op naam van Slachthuis en niet op UBN van de veehouder’ en dat daarbij wordt beloofd dat de dierenarts “niet de intentie [heeft] om zich inhoudelijk te gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van de veehouderij”,

constaterende dat NVWA-medewerkers tijdens de pilot signaleerden dat sommige veehouders hun dieren benodigde zorg onthielden, omdat het geven van medicatie of pijnstilling als gevolg zou hebben dat het dier niet mag worden geslacht en het vlees niet mag worden gebruikt voor menselijke consumptie,

constaterende dat de inzet van de MDU daarmee dierenleed in de hand werkte,

constaterende dat hieruit blijkt dat niet dierenwelzijn, maar het faciliteren van de sector centraal heeft gestaan bij de pilot met de mobiele dodingsunits,

spreekt uit dat de inzet van de mobiele dodingsunits niet op deze manier mag worden voortgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over dieronvriendelijke maatregelen tijdens hittestress

Lees verder

Motie Van Esch over de klimaatgevolgen van de damwand bij Amelisweerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer