Motie Wassenberg over het betrekken van toxi­co­logen, artsen en mili­eu­des­kun­digen bij het bunker­proces in Rotterdam


18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Rotterdamse haven op grote schaal afvalstoffen illegaal worden toegevoegd aan stookolie;

constaterende dat het Havenbedrijf onlangs een samenwerking met vier organisaties is aangegaan om de kwaliteit en transparantie van het bunkerproces te vergroten;

constaterende dat deze organisaties zelf betrokken zijn bij het opslaan en mengen van brandstoffen en dus geen onafhankelijke positie innemen;

verzoekt de regering de samenwerking te verbreden met deskundigen van buitenaf, waaronder toxicologen, artsen en milieudeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer