Motie Wassenberg over het betrekken van toxi­co­logen, artsen en mili­eu­des­kun­digen bij het bunker­proces in Rotterdam


18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Rotterdamse haven op grote schaal afvalstoffen illegaal worden toegevoegd aan stookolie;

constaterende dat het Havenbedrijf onlangs een samenwerking met vier organisaties is aangegaan om de kwaliteit en transparantie van het bunkerproces te vergroten;

constaterende dat deze organisaties zelf betrokken zijn bij het opslaan en mengen van brandstoffen en dus geen onafhankelijke positie innemen;

verzoekt de regering de samenwerking te verbreden met deskundigen van buitenaf, waaronder toxicologen, artsen en milieudeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: de lijst met knelpunten en oplossingen lucktkwaliteit niet later dan 31 maart 2018 te publiceren

Lees verder

Motie Van Tongeren/Wassenberg over het opstellen van een lijst met stoffen die wél in scheepsbrandstof gemengd mogen worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer