Motie Wassenberg: de lijst met knel­punten en oplos­singen luckt­kwa­liteit niet later dan 31 maart 2018 te publi­ceren


18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door luchtvervuiling inwoners van Nederland gemiddeld dertien maanden korter leven,

constaterende dat volgens de gerechtelijke uitspraak van 7 september 2017 de overheid op de kortst mogelijke termijn moet voldoen aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofoxiden,

constaterende dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een lijst dient te bevatten met alle knelpunten en specifieke oplossingen, alsmede een concreet tijdpad voor deze oplossingen,

overwegende dat de lijst met oplossingen nog tot de zomer op zich laat wachten en de uitwerking ervan in ieder geval tot het einde van dit jaar en dat in strijd is met het vonnis;

verzoekt de regering deze lijst met oplossingen voor alle knelpunten zo snel mogelijk, niet later dan 31 maart 2018, te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg:  aantal dieren in de intensieve veehouderij bij knelpunten beperken om de fijnstofuitstoot tot aanvaardbare proporties terug te brengen   en gaat over tot de orde van de dag,  

Lees verder

Motie Wassenberg over het betrekken van toxicologen, artsen en milieudeskundigen bij het bunkerproces in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer