Motie Van Tongeren/Wassenberg over het opstellen van een lijst met stoffen die wél in scheeps­brandstof gemengd mogen worden


18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan scheepsbrandstoffen soms ongewenste stoffen worden toegevoegd die bij verbranding schadelijk zijn voor mens en milieu;

verzoekt de regering om een lijst op te stellen met stoffen die wél in scheepsbrandstof mogen zitten, wat duidelijk en makkelijk te handhaven is, en verzoekt de regering het systeem van sancties en handhaving hierop te baseren en te intensiveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren
Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer