Motie Wassenberg over duide­lijkheid over het aantal dieren in de veehou­derij


12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 22 van de Meststoffenwet toestaat dat bij varkens- en pluimveebedrijven 15% meer dieren gehouden mogen worden dan het bedrijf heeft aan dierrechten; overwegende dat dit zorgt voor onduidelijkheid over de exacte aantallen dieren;

overwegende dat het aantal dieren in Nederland hierdoor structureel 15% hoger kan zijn dan het aantal dierrechten toelaat;

verzoekt de regering, deze bepaling uit de Meststoffenwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga