Motie Van Esch over het alleen nog toestaan van warm­te­netten met echt duurzame warmte


11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 22 van de 27 proefwijken gekozen wordt voor een warmtenet,

constaterende dat warmtenetten isolatie, en daarmee het verminderen van de energievraag, ontmoedigd,

constaterende dat warmtenetten nog bijna altijd van energie worden voorzien uit niet duurzame bronnen zoals biomassa of industriële verbrandingsprocessen,

constaterende dat warmtenetten duur zijn om aan te leggen,

verzoekt de regering bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving geen warmtenetten toe te staan wanneer de warmte daarvoor afkomstig is uit de verbranding van biomassa of industriële verbrandingsprocessen,

en verzoekt de regering alleen nog warmtenetten toe te staan die gevoed worden uit echt duurzame warmte,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over het verschuiven van de focus van warmtenetten naar andere vormen van verduurzaming

Lees verder

Motie Wassenberg over duidelijkheid over het aantal dieren in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer