Motie over in kaart brengen welke instru­menten gemeenten nodig hebben om vesti­gingen van fast­food­ketens te kunnen weren


14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal vestigingen van fastfoodketens de afgelopen jaren gestaag is gestegen;

constaterende dat volgens de wetenschap de voedselomgeving een belangrijke oorzaak is van toenemend overgewicht in de samenleving;

constaterende dat uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat gemeenten geen juridische instrumenten hebben om tegen nieuwe vestigingen van fastfoodketens op te treden;

overwegende dat gemeenten aangeven wettelijke instrumenten te willen krijgen om nieuwe vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren en een gezonde voedselomgeving te stimuleren;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke wettelijke, zoals de Warenwet, en niet-wettelijke instrumenten gemeenten nodig hebben om vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren, en de Kamer hier zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel voor toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik
Bikker
Westerveld
Den Haan
Mutluer
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, Volt

Tegen

FVD, PVV, D66, VVD, BBB, JA21, Van Haga