Motie Wassenberg over de onder­lig­gende stukken bij de subsi­die­be­schikking voor Kroon­domein Het Loo


7 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een van de voorwaarden van de openstellingssubsidie voor natuurgebieden is dat het gebied 358 dagen per jaar opengesteld is voor het publiek;

constaterende dat het eigenlijke Kroondomein jaarlijks van 15 september tot 25 december afgesloten wordt;

constaterende dat de subsidiebeschikking voor het eigenlijke Kroon-domein daarmee afwijkt van de wettelijke subsidievoorwaarden voor natuurgebieden; constaterende dat staatsrechtgeleerden twijfelen aan de rechtsgrond van deze subsidiebeschikking;

overwegende dat het onwenselijk is dat er mist bestaat rond 4,7 miljoen euro subsidie voor het Kroondomein; constaterende dat de Kamer haar controlerende taak moet kunnen vervullen;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat alle onderliggende stukken bij de huidige subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo met de Kamer worden gedeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raak/Wassenberg over het persoonlijk inkomen van de leden van het Koninklijk Huis laten vallen onder de Wet normering topinkomens

Lees verder

Motie Van Raan/Beckerman: tijdens nationale klimaatweken geen podium bieden aan bedrijven die bijdragen aan klimaatverandering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer