Motie Van Raan/Beckerman: tijdens nationale klimaat­weken geen podium bieden aan bedrijven die bijdragen aan klimaat­ver­an­dering


8 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid nationale klimaatweken organiseert om aan burgers en bedrijven te laten zien welke stappen zij kunnen zetten om de CO2-uistoot terug te dringen;

overwegende dat regering een podium biedt tijdens deze dagen aan Shell, omdat het streeft naar klimaatneutraliteit;

constaterende dat uit recent verschenen rapporten van Oil Change International en van Transition Pathway blijkt dat de klimaatplannen van olie- en gasbedrijven ontoereikend zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, gezien hun geplande olie-en gaswinning;

constaterende dat deze rapporten ook concluderen dat Shell nog lang niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs opereert;

constaterende dat Shell meer dan 90 procent van zijn miljardeninvesteringen besteedt aan fossiele activiteiten;

verzoekt de regering om bedrijven die bijdragen aan de klimaatverandering geen podium te bieden tijdens nationale klimaatweken of andere gelijke evenementen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, Van Haga, GKrol