Motie Wassenberg over de notariële akte van het vrucht­ge­bruik van het Kroon­domein met de Kamer delen


14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de notariële akte van het vruchtgebruik van het kroondomein en alle onderliggende stukken die horen bij de schenking van het kroondomein aan het Nederlandse volk vóór het einde van het jaar met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen