Motie Wassenberg/Ouwehand over geen versoe­peling toelating genetisch gema­ni­pu­leerde gewassen uit VS


5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Eurocommissaris voor handel heeft aangegeven dat er met de Verenigde Staten onderhandeld kan worden over Europese standaarden waaraan in de EU geïmporteerde Amerikaanse producten moeten voldoen,

constaterende dat de Europese Commissie tevens heeft aangegeven te kunnen instemmen met het versnellen van de toelating van Amerikaanse genetisch gemanipuleerde gewassen op de Europese markt, zoals suiker en soja,

overwegende dat dit ingaat tegen het voor onze voedselveiligheid fundamentele voorzorgsbeginsel,

overwegende dat dit tevens leidt tot extra oneerlijke concurrentie voor Europese boeren,

verzoekt de regering om op de aankomende Raad kenbaar te maken dat het voor Nederland onacceptabel dat Amerikaanse genetisch gemanipuleerde gewassen sneller op de Europese markt worden toegelaten,

verzoekt de regering tevens tegen een handelsovereenkomst te stemmen waarin dergelijke bepalingen zijn opgenomen,

verzoekt de regering voor deze posities steun onder de andere lidstaten te verwerven,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, Van Haga