Motie Arissen: plan van aanpak zodat politie weer genoeg capa­citeit krijgt


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat door jarenlange forse bezuinigingen en doorgeslagen centralisatie inmiddels vele wijkbureaus gesloten zijn en de wijkagent niet langer het vertrouwde gezicht in de buurt is,

Constaterende dat er capaciteitsproblemen zijn, het ziekteverzuim hoog is en de afstand tussen burger en politieagent vergroot is,

Verzoekt de regering te stoppen met verdere efficiƫntieslagen, bezuinigingen en centralisatie van de politie en een plan van aanpak te formuleren om te zorgen dat de politie weer genoeg capaciteit krijgt om haar taken goed uit te kunnen voeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

DENK, FVD, PvdD, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PVV, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: luchtwassers geen maatregel om luchtkwaliteit rondom intensieve veehouderij te verbeteren

Lees verder

Motie Van Raan/Paternotte voor onderzoek naar nummerportabiliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer