Motie Wassenberg: huurder moet huur­ver­laging kunnen voor­stellen als woning niet kan worden verduur­zaamd


12 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ‘initiatiefrecht huurders’ de mogelijkheid aan huurders geeft om verbetervoorstellen voor hun huurwoning te doen, en indien redelijk dienen worden te overgenomen door de verhuurder,

overwegende dat het expliciet meenemen van de energieprestatie van woningen hierin een goede stimulans zal geven aan verhuurders om serieus met de energietransitie aan de slag te gaan

verzoekt de regering om in het ‘initiatiefrecht huurders’ vast te leggen dat de huurder een huurverlaging moet kunnen voorstellen, indien de woning niet substantieel kan worden verduurzaamd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van Raan/Azarkan: Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het beloningsbeleid

Lees verder

Motie Wassenberg: onderzoek hoe puntensysteem op gebied van energieprestatie kan worden aangescherpt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer