Motie van Raan/Azarkan: Onaf­han­kelijk weten­schap­pelijk onderzoek naar het belo­nings­beleid


10 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (onder andere) doordat er geen scheiding is tussen nuts- en commerciële functies van banken, door de te lage leverage ratio en door het fractioneel bankieren het risico is ontstaan dat beloningen voor bankbesturen disproportioneel hoog zijn;

constaterende dat dit risico grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor bankbestuurders;

constaterende dat een deel van de bankbestuurders deze verantwoordelijkheid niet kan dragen;

constaterende dat reeds onderzoeken hiernaar gedaan zijn, maar de relatie tussen de fundamenten van dit systeem en de beloningen nog niet voldoende duidelijk is onderzocht;

verzoekt de regering om, een onafhankelijk wetenschappelijk instituut opdracht te geven onderzoek te doen naar bovenstaand systeem en de relatie met beloningsbeleid, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Azarkan


Status

Verworpen

Voor

FvD, GL, PvdD, PvdA, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, PVV, SGP, SP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer